top of page

Felsefemiz

Patronsuz Kurye’de yapılan tüm çalışmalar ve kooperatif olma yolundaki adımların tümü şu an için gönüllülük esası ile yapılır.

Patronsuz Kurye, oluşuma katılmak ve bir şekilde destek vermek isteyen tüm herkese açıktır; katılmak isteyenler arasında hiçbir ayrım gözetmez, ancak katılımcıların işleyiş ilkelerini ve manifestoyu kabul etmesi beklenir. 

 

Patronsuz Kurye'de işler dinamik yönetişim olarak da adlandırılan “Sosyokrasi" ilkelerini gözetir ve ortak yönetim ile yürütülür. Organizasyon ve yürütme görevleri değişim programına tabiidir. 

 

Sosyokrasi psikolojik olarak güvenli ortamlar ve üretken organizasyonlar yaratmayı amaçlayan bir yönetişim sistemidir. Kendi özgün otonomimizi kurduğumuz bu sistem bizim sürdürülebilirlik anlayışımızın temel taşını oluşturur. 

 

Patronsuz Kurye'de gezegenlerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği ana bir çember bulunur ve bunun patronsuz kuryedeki karşılığı “Güneş”tir. Yine sürekli olarak yörüngede bulunan gezegenler ve uyduların sabit olmayan sözcüleri bulunur ve bu süreç sürekli bir devinim halindedir. 

 

“Gezegenler”; sosyal ve finansal kapasite geliştirme temelli olarak çalışır ve gönüllü inisiyatif olarak yörüngede yol alırlar. Gezegenlerdeki “Birimler” ise; yürütme sırasında ortaya çıkan işlere göre oluşturulur. 

 

Bundan başka yine Patronsuz Kurye'nin iç ve dış kapasitesini geliştirmek için sistemle bağlantılı olan farklı gezegenler de oluşturulur.

bottom of page