top of page

Vizyonumuz

Biz bir kolektifiz; yani burada patron, şef, uzman ve hiyerarşi yok. Bütün kararlar konsensus ile alınıyor ve bütün katılımcıların karar sürecine eşit katılımı gözetiliyor.

Şehirde tanışmak, konuşmak ve paylaşmak için daha fazla alana ihtiyaç olduğuna inandığımızdan, oluşturduğumuz yapıyı aslında herkese açık ve etkileşimi daha sağlıklı şekilde artmış olan sağlıklı yerler olarak tanımlıyoruz.

 

Otoriter, ayrımcı, seksist, homofobik ve transfobik olmamak kaydıyla herkese ve bütün fikirlere kapımız açık ve hepsini önemsiyoruz. 

 

Temel olarak diğer kolektif çalışmaları, yerel üreticileri ve dayanışma ağlarını desteklemek çabasındayız. Bir amacımız da yeni kolektif projelerin hayat bulmasına katkı sunabilmektir ve bu anlamda yaptığımız çalışmalar kolektifi alternatif ekonomiye ciddi anlamda bir katkıdır. 

İnandığımız değerler gereği para miktarı sosyal boyutta kazanılmayacak şeylerin karşılığı olabilir mi? Bir şeylerin ne zaman, nasıl bir değer kazandığına ancak kişisel olarak karar verilebilir ve bu sinerjiyi topluluk olarak hissetmek her zaman karşılıklı kazanımlar sağlar.

Bizler, şehrin kargaşasında trafiğin keşmekeş olduğu bu alanlarda alternatif bir ekonomi ve süründürülebilir sosyal sorumluluk potansiyeli oluşturup, kar amacı gütmeyen bu yapımızda ekolojik ve sanatsal anlamda da bir potansiyel yaratmaya çalışıyoruz.

Patronsuz Kurye ekibi, Türkiye’de mülteci sorunu etrafında birçok proje gerçekleştirmiş Engelsiz Pedal Derneği ile iç içe yapıdadır. Alana yabancı değildir, aksine ödüllendirilen birçok özgün proje ortaya koymuştur.

​Bu deneyimi ve bu mekanın açık kalabilmesinin sorumluluğunu birlikte paylaşarak, hangi gezegenimize ne kadar katkı vermek istediğinize dair tüm kararı yine sizlere bırakıyoruz, dayanışmayı, eşitliği ve iletişimi birlikte oluşturmak adına sizleri de Patronsuz Kurye ekosistemi ve galaksisine çağırıyoruz!

bottom of page