top of page
kolektifolarakörgütlendik.jpeg
kolektifolarakörgütlendik.jpeg

İlkelerimiz

Şiddetsiz iletişim: Topluluk üyeleri, kendilerinin ve başkalarının duygu ve ihtiyaçları konusunda farkında olmanın yollarını öğrenebilir.


İçermeci karar alma: Topluluk üyeleri, tüm farklılıklar içinde eşdeğer olduklarını, kararları herkesin fikrini ve bilgisini içerecek şekilde almayı deneyimleyebilir.


Sosyokrasi: Topluluk üyeleri, işbölümünde yetki ve sorumlulukları net ve şeffaf bir şekilde belirleyerek ve paylaşarak verimliliği arttırabilir.


Onarıcı adalet: Topluluk üyeleri, ortaya çıkan anlaşmazlıkları ve mağduriyetleri “beraber nasıl onarırız” düşüncesi ile ele alıp iş birliği içinde çözebilir. Tüm bu araçlar; katılımı, barışçıl ortamı ve öğrenmeyi garanti altına almak için tasarlanır.

Değerlerimiz

Biz bir kolektifiz; yani burada patron, şef, uzman ve hiyerarşi yok. Bütün kararlar konsensus ile alınıyor ve bütün katılımcıların karar sürecine eşit katılımı gözetilir.


Şehirde tanışmak, konuşmak ve paylaşmak için daha fazla alana ihtiyaç olduğuna inandığımızdan, oluşturduğumuz yapıyı aslında herkese açık ve etkileşimi daha sağlıklı şekilde artmış olan sağlıklı yerler olarak tanımlarız. Otoriter, ayrımcı, seksist, homofobik ve transfobik olmamak kaydıyla herkese ve bütün fikirlere kapımız açık ve hepsini önemseriz. 


Temel olarak diğer kolektif çalışmaları, yerel üreticileri ve dayanışma ağlarını desteklemek çabasındayız. Bir amacımız da yeni kolektif projelerin hayat bulmasına katkı sunabilmektir ve bu anlamda yaptığımız çalışmalar kolektifi alternatif ekonomiye ciddi anlamda bir katkıdır.

İnandığımız değerler gereği para miktarı sosyal boyutta kazanılmayacak şeylerin karşılığı olabilir mi? Bir şeylerin ne zaman, nasıl bir değer kazandığına ancak kişisel olarak karar verilebilir ve bu sinerjiyi topluluk olarak hissetmek her zaman karşılıklı kazanımlar sağladığına inanırız.

 

Bu deneyimleri ve bu alanların açık kalabilmesinin sorumluluğunu birlikte paylaşarak, hangi gezegenimize ne kadar katkı vermek istediğinize dair tüm kararı yine sizlere bırakır, dayanışmayı, eşitliği ve iletişimi birlikte oluşturmak isteyene tüm katılımcıları Patronsuz Kurye ekosistemi ve galaksisine davet ederiz.

bottom of page